Välkommen till Weledas medicininformation

Här kan du som arbetar inom vården logga in för att få tillgång till information
om de mediciner som vi lagerför ur Weledas och WALAs tyska kataloger.

Weledas och Walas läkemedel säljs enligt särskilt regeringsbeslut och distribueras direkt från Weleda.

Bakgrunden är regeringens bedömning att den antroposofiska sjukvården som bedrivs på Vidarkliniken i Järna är av riksintresse, samt att läkare som vill arbeta med antroposofiska läkemedel skall ha tillgång till dessa.

Arbetar du inom vården och vill få tillgång till medicinportalen?
Mejla oss för inloggningsuppgifter.